Informácie pre kandidátov

Podmienky prijímacieho konania na Gréckokatolícku teologickú fakultu PU a do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča v akademickom roku 2023/2024 Uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi, posielajú dve samostatné žiadosti: 1. Prihlášku na štúdium na vysokej škole v študijnom odbore katolícka teológia, ktorú zašlú na adresu: Prešovská univerzita Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove Ul. … Čítať ďalej Informácie pre kandidátov